InterviewsIntervju, SVT Sápmi/Sameradion
Ainu-Samiskt samarbete, gränsöverskridande projekt

Women Cinemakers Magazine

On being an experimental filmmaker and dancer,
vol 11, 24 Maj 2018, s. 212-233

Intervju, Berättarfestivalen Skellefteå

Kort intervju från 2019 från Berättarfestivalen, Skellefteå Museum.
Från arrangemanget “Konsten som bär berättelser” med stöd av Kultur/konstkonsulenterna i Västerbotten